Home  /  Aksiyadorlar uchun  /  Aksiyadorlar uchun ma'lumot  /  "Akademik V.Vohidov nomidagi RIXM" AJning 2016 yilda korporativ boshqaruv tizimining baholash bo'yicha xulosa

"Akademik V.Vohidov nomidagi RIXM" AJning 2016 yilda korporativ boshqaruv tizimining baholash bo'yicha xulosa