Home  /  Bo`limlar  /  Endoskopiya bo`limi

Endoskopiya bo`limi

Новый рисунок

 

BO`LIM MUDIRI: t.f.n. STRUSSKIY LEONARD PETROVICH

 Bo`limda yiliga 8500 dan ortiq endoskopik tekshiruvlari amalga oshiriladi. Shulardan 500 dan ortig`i endoskopik davolash muolajalaridir. 

 

 

 

 

Новый рисунок (1) Новый рисунок (2) 

Endoskopiya bo`limi fibrogastroduodenoskopiya, bronxoskopiya, kolonoskopiya va retrograd xolangiografiya xonalaridan iborat.  Bo`limda nafaqat endoskopik tashxisiy tekshiruvlar, balki endoskopik operativ davolash ishlari xaм amalga oshiriladi, jumladan:  

 • Qizilo`ngach torayishlarini bujlash va stentlash;
 • Qizilo`ngach varikoz kengaygan venalariga ligatura qo`yish va ularni sklerozlash;
 • Poliplarni olib tashlash;
 • Endoskopik usulda gastrostoma qo`yish;
 • O`t yo`llariga kontrast yuborib tekshirish;
 • Tipik va notipik papiiilosfinkterotomiyalar bajarish;
 • Traxeyaning chandiqli torayishini diotermokoagulyatsiya yordamida kengaytirish;
 • Traxeyaning chandiqli torayishlarini bujlash;
 • Narkoz ostida traxeyani stentlash;
 • Xalqum va traxeyaning yaxshi sifatli o`smalarini endoskopik olib tashlash;
 • Perkutan punktsiya orqali traxeostoma qo`yish.

Telefon: +99871-277-25-17
E-mail: al_maruf@bk.ru