Home  /  Bo`limlar  /  Jigar va o`t yo`llari xirurgiyasi bo`limi

Jigar va o`t yo`llari xirurgiyasi bo`limi

Новый рисунок

BO`LIM RAHBARI: t.f.d., PROFESSOR NAZIROV FERUZ GAFUROVICH

Bo`limda yiliga 1000 dan oshiq xirurgik amaliyot bajariladi

Bo`lim 45 o`ringa mo`ljallangan    

Bo`lim shug`ullanayotgan dolrazb yo`nalishlar:

  • Jigarning xajmli xosilalarida jigar anatomik rezektsiyasi  
  • O`t yullari jaroxatlari va chandiqli torayishlarida rekonstruktiv va qayta tiklovchi operatsi
  • Oshqozon osti bezi o`smalarida radikal operatsilar  

 

PANKREATODUODENAL REZEKTSIYA

Новый рисунок (1)  

Новый рисунок (12)Новый рисунок (13)                       
Новый рисунок (14)   

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI QO`LLASH BILAN JIGARNING ANATOMIK REZEKSIYASI

Новый рисунок (7)Новый рисунок (4)Новый рисунок (6)

Новый рисунок (5)Новый рисунок (2)Новый рисунок (16)Новый рисунок (17)

O`T YO`LLARINING SHIKASTLANISHLARIDA REKONSTRUKTIV OPERATSIYALAR

Новый рисунок (15)Новый рисунок (16)

O`T YO`LLARINING KISTOZLI TRANSFORMATSIYALARIDA REKONSTRUKTIV OPERATSIYALAR

  Новый рисунок (10)Новый рисунок (17)   

Telefon: +99871-277-26-57